Aanmelden brugklas


 

Procedure aanmelding en toelating
Onze aanmeldavonden voor de brugklas vinden plaats op maandag 6 en dinsdag 7 maart 2023. Dat duurt gelukkig nog even, zodat jij genoeg tijd hebt om jezelf te oriënteren voor een middelbare school die bij jou past. Wil jij echt goed kennismaken met het Willem?  Op dinsdag 1 november 2022 is onze Open Dag gepland. Klik hier voor meer informatie over deze dag. 

Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. 

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een medewerker van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze brief zal op 9 mei 2023 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken.

Kennismakingsdag
Op dinsdag 20 juni 2023 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan per mail contact op met Jolijn van Noppen, coördinator PR en werving ( j.h.noppen@wvoranje.nl).

 Waalwijk

Open dag
dinsdag 1 november 2022
tussen 15.00 en 21.00 uur

​Klik hier voor meer informatie


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069