Ondersteuning


 

Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen na het examen de school verlaten met een diploma op zak en kunnen terugblikken op een fijne schooltijd. Soms heeft een leerling wat extra ondersteuning nodig om dit doel te behalen. Voor leerlingen die problemen ervaren op het gebied van leren, is er verschillende ondersteuning mogelijk.
Dit kan hulp van de mentor zijn, een huiswerkklas, Remedial Teaching, gebruik van hulpmiddelen of aangepast lesmateriaal bij bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie.
Ook kan er in het gedrag of op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig zijn. Hier biedt het Willem hulp in de vorm van gesprekken met de mentor, de leerlingbegeleider, de school-maatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon.

Mevrouw Verbeek is onze zorgcoördinator.
Contact met mevrouw Verbeek kan telefonisch via school: 0416 691722 of per e-mail: n.c.verbeek@wvoranje.nl
 

Remedial teacher/orthopedagoogVoor leerlingen met een beperking is er de mogelijkheid voor een aangepaste behandeling en beoordeling. Vooral dyslexie blijkt voor sommigen een forse beperking te zijn. Samen met de remedial teacher/orthopedagoog en mentor kan een begeleidingsplan worden opgezet om te zorgen dat deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren. De leerlingen ontvangen bijvoorbeeld een dyslexiepas, waarmee ze aan de docent kunnen laten zien welke extra rechten zij hebben bij de toetsen.

 
 
Doe-middag
31 januari 2024

Voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

 

 

 

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722