Begeleiding


 

Het Willem is een school met een groot hart voor leerlingen. Dat betekent dat we ons met hart en ziel voor je inzetten. Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig, daar ondersteunen we graag bij. We noemen dat ook wel maatwerk.

Onze docenten werken samen in een team. De teamleider stuurt dit team van leraren aan. Samen kennen zij de leerlingen en onderling maken ze afspraken over het onderwijs, het volgen van de leerlingen en alles wat daarbij hoort. Bij een probleem schakelen ze de hulp van een specialist in, dit zijn bijvoorbeeld onze leerlingbegeleiders en decanen. Leerlingbegeleiders zijn opgeleid in het ondersteunen van de leerlingen, decanen weten alles van de keuzeprocessen bij studie en beroep. Zij weten dus precies welke hulp een leerling op een bepaald moment nodig heeft. Ook kunnen zij hulp van andere instanties inschakelen als dat nodig is.

Leerlingbegeleiding
Leerlingen worden begeleid door verschillende ‘functionarissen’. Dit zijn bijvoorbeeld de mentoren. De mentor is een belangrijke functionaris en ook het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders. Bijna elke vakdocent is mentor van een klas of een groep en heeft het meest directe contact met de leerling. Al voor de zomervakantie maken toekomstige leerlingen kennis met hun mentor. In de introductieperiode is de mentor intensief betrokken bij zijn/haar mentorklas. Zo helpt de mentor de leerlingen om de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen.

Open Leer Centrum (OLC)
Het OLC is een plek waar leerlingen zelfstandig en/of onder begeleiding kunnen werken aan opdrachten, bijvoorbeeld het huiswerk. We geven wat voorbeelden voor wat leerlingen verder in dit centrum kunnen doen: Begeleiding/uitleg krijgen bij het maken van opdrachten, printen en kopiëren, toetsen inhalen, nakomen, inleveren van defecte Chromebooks, lenen van boeken. Wat we ook belangrijk vinden is dat leerlingen gezellig langskomen voor een praatje!

Decanen
De decanen organiseren en coördineren de LOB activiteiten binnen de school. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Het programma van LOB loopt van klas 1 tot en met klas 4. Het programma gaat over de keuzeprocessen rondom de profielkeuzes, de vakkenpakketkeuzes en de vervolgopleidingskeuzes die leerlingen maken tijdens hun schoolperiode. Tijdens de hele schoolloopbaan geldt: op het gebied van loopbaanvragen zijn de decanen een vraagbaak voor leerlingen en ouders.

Leerlingbegeleiding

Deze wordt door verschillende functionarissen ingevuld. Allereerst is de mentor een belangrijke functionaris. Vrijwel elke vakdocent is mentor van een klas of een groep en heeft het meest directe contact met de leerling. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouder van de leerling. De toekomstige leerlingen maken voor de zomervakantie al kennis met hun mentor. In de introductieperiode is de mentor intensief betrokken bij zijn/haar mentorklas, om de leerlingen te helpen de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen.

Open Leer Centrum (OLC)

Het OLC is een plek waar leerlingen zelfstandig en/of onder begeleiding kunnen werken aan (huiswerk) opdrachten. Wat kunnen leerlingen hier verder allemaal doen: Begeleiding/uitleg krijgen bij het maken van opdrachten, printen en kopiëren, toetsen inhalen, nakomen, inleveren van defecte Chromebooks, lenen van boeken en wat we ook belangrijk vinden is dat leerlingen langskomen voor een praatje.

Decanen

De decanen organiseren en coördineren de LOB activiteiten binnen de school. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Het programma van LOB heeft een doorlopende leerlijn van klas 1 tot en met klas 4. Het programma omvat de keuzeprocessen rondom de profielkeuzes, de vakkenpakketkeuzes en de vervolgopleidingskeuzes die leerlingen maken gedurende hun schoolperiode. Gedurende de gehele schoolloopbaan geldt: op het gebied van loopbaanvragen zijn de decanen een vraagbaak voor leerlingen en ouders.

 
 
Doe-middag
31 januari 2024

Voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

 

 

 

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722