Opleidingen


 

Om al op de basisschool te bedenken wat je later wil worden, is niet altijd even makkelijk. Op het Willem is er voldoende tijd om te ontdekken wat je leuk vindt en welke richting je het beste op kunt gaan. Dankzij ons creatieve en uitdagende onderwijs zien we leerlingen ieder jaar tevreden doorstromen. Binnen iedere richting kun je extra vakken volgen die je leuk vindt en ontdek je waar jouw talenten liggen. Zo maken wij ons onderwijs persoonlijk. 

Leren en ervaren 
Op het Willem van Oranje College is ons uitgangspunt ‘leren en ervaren’. Theoretische kennis en praktische vaardigheden met elkaar verbinden. Het zijn de puzzelstukjes die in elkaar passen. Het is de rode draad in het vmbo. In de Techniek en bij Zorg & Welzijn wordt het al jaren toegepast. En sinds vorig jaar nu ook bij de mavo *** Extra. 


Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat het vmbo-onderwijs in 2024 anders wordt ingedeeld. De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Op het Willem van Oranje College wachten we niet af tot 2024, maar zijn we meteen van start gegaan en met de nieuwe leerwegroute Mavo***EXTRA. Een dagdeel per week krijgen leerlingen praktisch onderwijs, zodat ze nog beter worden voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Klik hieronder op de verschillende opleidingen voor meer informatie.

vmbo Zorg & Welzijn (basis/kader)

Als je graag sport, in de zorg wil werken, in de horeca of in de dienstverlening, is Zorg & Welzijn jouw opleiding!

vmbo Techniek (basis/kader)

Als je techniek interessant vindt en graag met je handen werkt, dan passen onze techniekafdelingen goed bij jou. Je leert werken met verschillende gereedschappen, machines en materialen in onze moderne praktijklokalen. Denk hierbij aan hout, metalen, motoren, elektro en bijvoorbeeld ook programmeren. Op onze school word jij een echt vakman of vakvrouw.

mavo***EXTRA

De mavo***EXTRA duurt vier jaar en is een vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na mavo***EXTRA kun je ook doorstromen naar havo. De onderbouw duurt twee jaar en hierbij ligt de nadruk op het wennen aan een nieuwe schoolomgeving, het opdoen van basiskennis van de vakken en de voorbereiding op het kiezen van jouw profiel voor de bovenbouw.

havo en atheneum

De leerlingen die voor de richtingen havo en atheneum kiezen, starten in de mavo/havo/atheneum-brugklas, in de havo/atheneum-brugklas of in de havo-brugklas. Zo streven we ernaar dat iedereen in het derde jaar op de juiste plek zit.

 
 
Doe-middag
31 januari 2024

Voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

 

 

 

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722