AanmeldenAls je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje College in Waalwijk biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Procedure aanmelding en toelating
Het is op onze school gebruikelijk om op vastgestelde data uw zoon of dochter aan te melden. Meer informatie over de aanmelding voor het schooljaar 2022-2023 volgt later. Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de vwo-Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze zal op 10 mei 2022 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken 

Kennismakingsdag
Op dinsdag 21 juni 2022 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.
Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.


 Waalwijk

Willem sCool
Maandag 18 oktober t/m
vrijdag 22 oktober 2021
 

POVO informatieavonden
8, 9, 15 en 16 november
 

Jaarkalender Waalwijk


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069