AanmeldenAls je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje college biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Procedure aanmelding en toelating
De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.

Kaatsheuvel/ Loon op Zandma 8 maart 2021 18.30 – 19.30 uur
Sprang-Capellema 8 maart 2021 19.30 – 20.30 uur
Waalwijk, Waspikdi 9 maart 2021 18.30 – 19.30 uur
Wijk en Aalburg en Overigedi 9 maart 2021 19.30 – 20.30 uur


Let op: we hopen dat alles door kan gaan. Houd onze site goed in de gaten, als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.

Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

Aanmeldformulier
Het ingevulde aanmeldformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool, maar het kan hier ook gedownload worden.

Adviesverklaring
De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool bij het adviesgesprek.

Bewijs persoonsgegevens door aanlevering van een van de volgende documenten:

1. Een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
2. Een kopie van een reisdocument of identiteitskaart, waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het burgerservicenummer (BSN) is vermeld
3. Een kopie van het BSN-formulier (met sofinummer) dat de leerling van de Belastingdienst heeft ontvangen. Na registratie worden deze formulieren vernietigd, deze worden dus niet bewaard in het leerlingdossier. 
4. Ondersteuningsrapport (indien van toepassing). Bij ondersteuningsbehoefte dient een rapport te worden toegevoegd.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze zal op 22 april 2021 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Kennismakingsdag
Op dinsdag 22 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.
Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.

Let op: we hopen dat alles door kan gaan. Houd onze site goed in de gaten, als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.


Waalwijk
Infodagen
DINSDAG 2 FEBRUARI 2021
EN WOENSDAG 3 FEBRUARI 2021
(gewijzigde data)

 

  Klik hier voor meer info  

Let op: we hopen dat alles door kan gaan.
Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069