AanmeldenAls je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje College in Waalwijk biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Procedure aanmelding en toelating
Het is op onze school gebruikelijk om op vastgestelde data uw zoon of dochter aan te melden. In voorgaande jaren overhandigden de ouders/ verzorgers de formulieren en werden zij en de leerling persoonlijk welkom geheten. Dat is vanwege COVID-19 nu niet mogelijk. We hebben dit jaar dus een aanmelding die anders verloopt. Hoe? Dat leggen we hieronder uit.

Om uw zoon of dochter aan te melden vragen we u eerst het ingevulde aanmeldformulier digitaal op te sturen waarna een afspraak tot stand komt voor een beeldgesprek. Dat gesprek is via MS-Teams op een van de vastgestelde avonden. Zodoende is er toch een persoonlijk gesprek mogelijk en kan een toelichting op de aanmelding plaatsvinden.

U kunt uw zoon of dochter digitaal aanmelden tot en met maandag 22 maart 2021De precieze procedure verloopt als volgt:

 1. Via deze link kunt u het aanmeldformulier invullen. 
  Bij het invullen heeft u de volgende formulieren nodig:

  Een identiteitsbewijs van de leerling met daarop de juiste schrijfwijze
     van de naam en het Burgerservicenummer (BSN);
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voortgezet
     onderwijs. Ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de
     basisschool bij het adviesgesprek.  Mocht u dit niet hebben ontvangen
     dan kunt u toch uw zoon/dochter aanmelden!
  • Persoonlijke gegevens als telefoon- en banknummers.
  • Als er sprake is van ondersteuningsbehoefte, dan zal het
     onderzoeksverslag na aanmelding bij u worden opgevraagd.

 2. Download het aanmeldformulier en vul het in. Sla het formulier na invulling eerst op onder de naam: “voornaam+achternaam van de leerling”.
  Klik op deze link voor een toelichting op het plaatsen van een handtekening onder het formulier. U kunt ook een handtekening inscannen.

 3. Vervolgens mailt u het formulier naar aanmeldingwaalwijk@wvoranje.nl
  U kunt het formulier ook uitprinten, met een pen ondertekenen en via de post verzenden of afgeven op de school zelf.

 4. Wij nemen dan contact met u op om de aanmelding persoonlijk toe te lichten. Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de vwo-Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze zal op 18 mei 2021 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken 

Kennismakingsdag
Op dinsdag 22 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.
Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.


 Waalwijk
Aanmeldavonden
MAANDAG 22 MAART 2021
EN DINSDAG 23 MAART 2021
(gewijzigde data)

 

  Klik hier voor meer info  

Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069