20-80learning maakt leren véél leuker!20-80learning houdt in dat je als leerling van onze school in ongeveer 80% van de oorspronkelijke lestijd het reguliere havo- of vwo-programma volgt en voor de uren die overblijven een aantal keuzemogelijkheden hebt. Eén van de opties is een apart programma waarin hele andere kennis en vaardigheden aan bod komen dan in de gewone lessen. In de bovenbouw van havo en vwo gaat het hier om het zogenaamde PLUSprogramma, waarbij ondernemendheid, onderzoek, ontwerp, profielkennis, competentieontwikkeling, oriëntatie op je vervolgopleiding en cultuur/interculturele communicatie centraal staan. Het doel hiervan is dat je als leerling uitgedaagd wordt om ondernemendheid te genereren, creativiteit te ontplooien, wetenschappelijk denken en handelen te bevorderen en mede hierdoor tot een passende keuze te komen in het mbo, hbo of wo. Je wordt zo op voorsprong gebracht.

Als je kiest voor 20-80learning ben je 5 uur in de week anders bezig op het Willem van Oranje College. Je werkt aan verschillende competenties, zoals presenteren, communiceren binnen en buiten je eigen omgeving en samenwerken. Je krijgt workshops, trainingen, bezoekt bedrijven, doet een stage in een bedrijf en leert bijeenkomsten te organiseren en te presenteren, geconcentreerd rondom Art, Business of Science.

Havo/vwo-varianten
In de derde klas kun je solliciteren om toegelaten te worden
tot 20-80learning. Eenmaal geplaatst impliceert dit dat je als leerling je
reguliere lessen volgt (80% van de tijd) en de 20% maatwerkuren aan 20-80learning besteedt. De 20% kent op het Willem drie varianten: IBC, IAC en ISC. Na anderhalf jaar  (havo) of twee jaar (vwo) ontvang je als leerling bovenop je reguliere diploma een 20-80learningdiploma, mede
ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Onderstaand geven we een korte uitleg over de verschillende varianten.

IBC: International Business College
Bij het IBC is de focus op Business: je start met andere leerlingen een eigen bedrijf. Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en -kennis in het onderwijsprogramma. Het doel is dat je ondernemerszin wordt vergroot. Bovendien wordt duidelijk wat je carrièreperspectief is.

IAC: International Art College
De term Art staat voor kunst en vormgeving en bestaat uit meer dan de traditionele beeldende kunst alleen. Intrapreneurship is eveneens een onderdeel. Het gaat bij IAC om onderzoek doen, uitdagingen aan te gaan, nieuwe contacten te leggen en natuurlijk ook om je eigen ontwikkeling op creatief vlak. Bovendien wordt duidelijk wat je na de middelbare school zoal kunt doen met een kunstzinnige opleiding.

ISC: International Science College
De rode draad in het ISC is onderzoekend leren, competenties ontwikkelen en je deze eigen maken. Ook is intrapreneurship een onderdeel. Je leert vanuit de theoretische situatie de kennis en vaardigheden in te zetten om tot een oplossing van vraagstukken te komen. Bovendien krijg je meer zicht op wat je na de middelbare school kunt gaan doen met deze vaardigheden.


KOM DUS NAAR HET WILLEM, ALS JE:

  • havo/ vwo wil volgen met een grote PLUS;
  • meer uitdaging wilt;
  • meer afwisseling wilt tussen theorie en praktijk;
  • het leuk vindt om in een team te werken;
  • internationaal geïnteresseerd bent.

 Waalwijk

voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

open lessen
28 februari 2024


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069