20-80learning maakt leren véél leuker!20-80learning houdt in dat een bovenbouwleerling de mogelijkheid krijgt om zijn reguliere opleiding gedurende anderhalf jaar in 80% van de tijd te doen. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van één of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. Het doel is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren en om tot een passende keuze te komen in het mbo, hbo of wo. De leerling wordt zo op voorsprong gebracht.

Als je kiest voor 20-80learning ben je 5 uur in de week anders bezig op het Willem van Oranje College. Naast het Art-, Science- of Businessdeel werk je aan verschillende competenties, zoals presenteren en samenwerken. Je krijgt workshops, trainingen, bezoekt bedrijven en doet een stage in een bedrijf.

Havo/vwo-varianten
In de derde klas kan de leerling solliciteren om toegelaten te worden
tot 20-80learning. Eenmaal geplaatst impliceert dit dat de leerling zijn
reguliere lessen volgt (80% van de tijd) en de 20% maatwerkuren aan 20-80learning besteedt. De 20% kent op het Willem drie varianten: IBC, IAC en ISC. Na anderhalf jaar  (havo) of twee jaar (vwo) ontvangen de leerlingen bovenop hun reguliere diploma een 20-80learningdiploma, mede
ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Onderstaand geven we een korte uitleg over de verschillende varianten.

IBC: International Business College
Bij het IBC is de focus op Business: de leerlingen starten een eigen bedrijf. Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en -kennis in het onderwijsprogramma. Het doel is dat de ondernemerszin bij leerlingen wordt vergroot. Bovendien moet duidelijk worden dat ondernemerschap een aantrekkelijk carrièreperspectief is.

IAC: International Art College
De term Art staat voor kunst en vormgeving en bestaat uit meer dan de traditionele beeldende kunst alleen. Intrapreneurship is eveneens een onderdeel. Het gaat bij IAC om onderzoek doen, probleemoplossing, en de eigen ontwikkeling op creatief vlak. Bovendien moet duidelijk worden wat een aantrekkelijk carrièreperspectief is voor de leerling.

International Science College
Rode draad in het ISC is onderzoekend leren, competenties ontwikkelen en deze eigen maken. Ook is intrapreneurship een onderdeel. Men leert vanuit de theoretische situatie de kennis en vaardigheden in te zetten om tot een oplossing van vraagstukken te komen. Bovendien moet duidelijk worden wat een aantrekkelijk carrièreperspectief is voor de leerling. 


KOM DUS NAAR HET WILLEM, ALS JE:

  • havo/ vwo wil volgen met een grote PLUS;
  • meer uitdaging wil;
  • meer afwisseling wil tussen theorie en praktijk;
  • het leuk vindt om in een team te werken;
  • internationaal geïnteresseerd bent.

 Waalwijk

Voorlichtingsavonden (POVO)
16, 17, 23 en 24 januari 2022

Open lessen
Woensdag 15 februari 2023


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069