KwaliteitHet Willem van Oranje College is een school voor goed onderwijs en goede begeleiding. De resultaten mogen er zijn. Maar kwaliteit is voor ons veel meer dan resultaten en cijfers.  

Kwaliteit is voor ons dat we open staan voor feedback en zelf ook willen leren. Onderwijs is werken met jongen mensen die ruimte krijgen om te leren en te ontdekken.  

Dit bespreken we met leerlingen en ouders en we vragen op allerlei manier hoe het onderwijs wordt ervaren. Zo maken we het onderwijs voor de leerlingen beter. 

Een paar voorbeelden hiervan: 

Benen op tafelgesprekken 
Uit ieder leerjaar en klas vragen we een paar keer jaar een aantal leerlingen. Daarmee gaan we in gesprek. Dat wil zeggen, we luisteren vooral naar hun verhalen. Hoe ervaren ze het? Wat gaat er goed, waar zien ze mogelijkheden. 

Ouderklankbordgroepen 
Op iedere afdeling zijn er betrokken ouders die een paar keer per jaar met school praten over wat zij zien. We leggen onze gedachtes en ideeën aan hen voor en vragen om hun reactie daarop.  

Tevredenheidsonderzoek 
Jaarlijks vragen we via vragenlijsten onder ouders en leerlingen op een groot aantal terreinen na hoe het gaat. Denk dan aan  veiligheid, schoolklimaat, kwaliteit van onderwijs en begeleiding, sfeer en de tevredenheid. Zo krijgen we in beeld waar het goed gaat en waar punten van aandacht liggen, waarop we misschien moeten doorvragen of actie ondernemen. 

Leerlingenraad 
De school heeft een zeer actieve leerlingenraad. Het mooie is dat zij een kritische, maar vooral ook oplossingsgerichte werkwijze hebben. Ze denken mee en reiken alternatieven aan. Zeker ook in de tijd waarin het onderwijs thuis werd verzorgd hielpen zij om het onderwijs op een hele goede manier door te laten gaan. 

We vragen om feedback 
Het is voor ons gewoon om feedback te vragen. Leraren vragen in de les hoe het is gegaan? Wat was er goed, wat kunnen we een volgende keer beter anders doen. Jaarlijks vragen zij ook aan hun leerlingen om een vragenlijst in te vullen. Mooi om van te leren! 

Via de site Vensters voor verantwoording is heel veel te lezen over de kwaliteit van ons onderwijs.

 

 Waalwijk

voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

open lessen
28 februari 2024


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069