Missie en Visie"Leerlingen van het Willem van Oranje worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere leven."

De periode waarin uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is een cruciale fase in zijn of haar leven. Van brugpieper is de stap naar puber niet zo groot meer. En hoe heftig dat gepuber van uw kind ook kan zijn, het heeft een duidelijk doel: een eigen plek in deze wereld vinden. Uw kind groeit gedurende zijn jaren op het voortgezet onderwijs steeds dichter naar zelfstandigheid toe. Daar willen wij als school ook aan bijdragen. Hoe we dat doen? Met name door iedere leerling écht te zien. Zoals hij of zij is, los van het beeld en de verwachtingen die anderen van hem of haar hebben.

Vanuit deze benadering geven we begeleiding die bij uw kind past. Zo heeft de ene leerling het nodig om aan het denken gezet te worden, terwijl de ander meer gestimuleerd moet worden. Vaak genoeg maakt het verschil als we de tijd nemen om te luisteren naar wat een leerling echt bezighoudt. En wie heeft niet dankzij een opmerking van een docent uiteindelijk het beroep gekozen dat bij hem past? Als school willen wij die rol vervullen. We willen naast de leerling staan en hem of haar meer meegeven dan een mooie cijferlijst of een klinkend diploma. Op het Willem willen we uw kind klaarstomen voor zijn of haar verdere leven.

 Waalwijk

voorlichtingsavonden
15, 16, 22 en 23 januari 2024

open lessen
28 februari 2024


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069