Financiën en verzekeringen

Schoolkosten en (Vrijwillige) ouderbijdrageHet onderwijs in Nederland kan door alle leerlingen zonder kosten gevolgd worden. Dat wil niet zeggen dat  we ouders niet om een bijdrage kunnen vragen. Wat kan een ouder verwachten?

De wetgeving maakt bij de schoolkosten onderscheid in vier categorieën.

Ouders en verzorgers, die niet in de gelegenheid zijn om aan de schoolkosten te voldoen, kunnen om ondersteuning vragen. Dit verzoek om ondersteuning wordt vertrouwelijk behandeld, waarbij steeds gekeken wordt naar passende mogelijkheden. Zo dragen we er samen zorg voor dat ieder kind deel kan nemen aan de activiteiten en over de juiste hulpmiddelen beschikt.

Categorie 3
Leerlingen op het Willem van Oranje College zijn in het bezit van een persoonlijke laptop. Ouders/verzorgers krijgen informatie over de specifieke eisen en kunnen gebruik maken van het aanbod via The Rent Company. Voordeel hierbij is het servicecontract. Ouders/verzorgers zijn vrij om de laptop ook via een andere route aan te schaffen.

Categorie 4
Jaarlijks stemmen we met personeel, ouders en leerlingen in de MR de hoogte van de ouderbijdrage vast. Onderdeel daarvan zijn de kosten  voor buitenschoolse activiteiten zoals excursies en reizen. Deze kunnen we alleen organiseren als ouders bereid zijn om hieraan bij te dragen. De excursies en reizen vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van onze ouderbijdrage.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

 Waalwijk

Kennismakingsdag
dinsdag 21 juni 2022


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069