Onderwijs en begeleiding

Onderwijstijd en vakantiesDe inrichting en planning van ons onderwijs zorgt ervoor dat we voldoen aan het wettelijke kader. Leerlingen krijgen een goede basis in ongeveer 80% van de tijd. In de resterende 20% zijn keuzes mogelijk zodat de leerling meer of minder tijd kan besteden aan onderdelen waar hij/zij sterker of minder sterk in is. Een keuze kan gemaakt worden voor ondersteuning, zelfstandig werken en plusprogramma’s. De leerlingen worden gecoacht in het maken van verantwoorde keuzes.

De onderwijstijd is nu per schoolsoort bepaald in een norm. Een mavo-leerling heeft over de gehele schoolloopbaan een norm van 3.700 klokuren, Een havo-leerling 4.700 klokuren en een vwo-leerling heeft 5.700 klokuren als norm.

In het jaarrooster van de school zijn minimaal 189 dagen gepland als lesdagen.

Het vakantierooster is met instemming van de MR vastgesteld en houdt met die 189 lesdagen rekening.

Vakanties en roostervrije dagen  
Herfstvakantie25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag15 april 2022
2e Paasdag18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie25 juni t/m 2 september 2022

Verlof buiten de vakanties moet altijd schriftelijk aangevraagd worden bij de teamleider. Uitgangspunt is dat we geen verlof toestaan voor extra vakantie.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

 Waalwijk

Kennismakingsdag
dinsdag 21 juni 2022


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069