Aanmelden brugklasProcedure aanmelding en toelating
Leuk dat je voor het Willem kiest!  Via onderstaande knop kun je het aanmeldformulier openen en starten met je aanmelding.

Het is een bijzonder moment. Ga er dus goed voor zitten en neem de tijd om het formulier samen met je ouder(s) of verzorger(s) in te vullen.

Voor een toelichting op het formulier, klik hier.
KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN
 Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. 

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld.
Deze zal op 10 mei 2022 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken.

Kennismakingsdag
Op dinsdag 21 juni 2022 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan per mail contact op met Nelleke Verbeek, zorgcoördinator. E-mailadres: n.c.verbeek@wvoranje.nl.

volg ons ook op social

Open Dag
zaterdag 5 november 2022

 

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722