Procedure aanmelding en toelatingAls je in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg biedt vmbo Techniek en Zorg & Welzijn, mavo, havo en atheneum.

Procedure aanmelding en toelating
Het is op onze school gebruikelijk om op vastgestelde data uw zoon of dochter aan te melden. Deze data staan onder het kopje 'Open School'. 

 De precieze procedure verloopt als volgt:

 1. U kunt het aanmeldformulier invullen. 
  Bij het invullen heeft u de volgende formulieren nodig:

  Een identiteitsbewijs van de leerling met daarop de juiste schrijfwijze
     van de naam en het Burgerservicenummer (BSN);
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voortgezet
     onderwijs. Ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de
     basisschool bij het adviesgesprek.  Mocht u dit niet hebben ontvangen
     dan kunt u toch uw zoon/dochter aanmelden!
  Persoonlijke gegevens als telefoon- en banknummers.
  Als er sprake is van ondersteuningsbehoefte, dan zal het
     onderzoeksverslag
   na aanmelding bij u worden opgevraagd.

 2. Op de avond van de aanmelding neemt u bovenstaande formulieren mee en maken wij de aanmelding definitief. Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld. Deze zal op 18 mei 2021 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken 

Kennismakingsdag
Op dinsdag 21 juni 2022 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.
Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.

volg ons ook op social

Open School:
zaterdag 12 februari 2022

 

Let op: Houd onze site goed in de gaten. Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722