Procedure aanmelding en toelating 


 

Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool leidend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het onderwijskundig rapport en andere relevante gegevens, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies.

Procedure aanmelding en toelating
De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelden is mogelijk volgens onderstaand schema. 

De basisscholen uit Wijk en Aalburg en Veen op: 
maandag 8 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur. 
De basisscholen uit overige plaatsen op: 
dinsdag 9 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur. 

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

 1. Aanmeldformulier: Het ingevulde aanmeldformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool, maar het kan hier ook gedownload worden.

 2. Adviesverklaring: De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool bij het adviesgesprek.

 3. Bewijs persoonsgegevens (door aanlevering van een van de volgende documenten:)
  a. een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente
  b. kopie van een reisdocument of identiteitskaart, waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het Burgerservicenummer (BSN) is vermeld
  c. een kopie van het BSN-formulier (met sofinummer) dat de leerling van de Belastingdienst heeft ontvangen. 
  Na registratie worden deze formulieren vernietigd, deze worden dus niet bewaard in het leerling-dossier.

4. Ondersteuningsrapport (indien van toepassing).
Bij een ondersteuningsbehoefte dient (indien van toepassing) naast het aanmeldformulier en de adviesverklaring, de volgende documenten worden toegevoegd:
- kopie dyslexieverklaring en onderzoeksverslag
- kopie dyscalculieverklaring en onderzoeksverslag
- kopie psychologische onderzoeksrapporten m.b.t. diagnose (bv. ADHD, PDD-NOSS etc.)
- kopie capaciteitenonderzoek (WISC/NIO)
- overige relevante gegevens

De basisschool ontvangt zo snel mogelijk een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna is er indien nodig contact tussen de leerkracht van groep 8 en de intakers van Willem over de aangemelde leerlingen. De toelatingscommissie van het Willem van Oranje College stuurt uiterlijk 22 april 2021 een brief met de uitslag over toelating en plaatsing naar ouder(s)/verzorger(s) en basisscholen. Indien de toelatingscommissie over onvoldoende informatie beschikt wordt de beslissing over toelating met vier weken verlengd. De warme overdracht vindt plaats vóór de zomervakantie.

Warme overdracht
Na de aanmelding wordt door teamleiders, leerlingbegeleiders, orthopedagoog en zorgcoördinator van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen warm over te dragen met de leerkracht van groep 8.

Kennismaking
Dinsdag 22 juni 2021 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. De middag begint om 14.00 uur.

De voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklasleerlingen is op dezelfde datum: dinsdag 22 juni 2021. Deze avond begint om 19.30 uur.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.

 

*Bovenstaande data zijn onder voorbehoud van de maatregelen omtrent het Coronavirus.

volg ons ook op social

 

Online Open school


6 februari 2021
(gewijzigde datum)

Let op: Houd onze site goed in de gaten. Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722