Onze onderwijsvisie

Missie en visie van de school


 

De speerpunten van ons onderwijs worden gekleurd door onze missie en visie op onderwijs. Wij hebben die missie en visie in een kernbelofte geformuleerd.

Kernbelofte

Dit is wat wij beloven:
“Leerlingen van het Willem van Oranje worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere leven”.

Visie:
“Op de scholen van het Willem word je gezien”.

Missie:
“Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen, op weg naar hun carrière”.

Visie 

Dit is wat wij willen zien:

Wij zien de uniciteit van leerlingen en collega’s en verwelkomen die als een waardevol goed. We zien hen en we luisteren naar hen, verplaatsen ons zo goed mogelijk in hen en proberen oprecht hen te lezen en te begrijpen.

‘Op de scholen van Willem van Oranje word je gezien!’.

“Bij ons word je gezien!”

De wereld om ons heen, de samenleving waarin wij leven en leren, is voortdurend in beweging. Wij omarmen verandering en gaan actief op zoek naar de beste manier om hiermee om te gaan. Te midden van alle veranderingen richten we ons op datgene wat we wél kunnen sturen: de ontwikkeling van onze leerlingen. Alles wat we doen, al onze passie en commitment, staat in het teken van die ontwikkeling.

Als school gaan we uit van een duidelijke gezamenlijke richting, waarbij iedereen een heldere opdracht heeft. Een opdracht die niet los staat van onze wortels als protestants-christelijke school en Bijbels perspectief: Wij geloven dat Jezus Christus in woord en daad betekenis heeft voor ons leven. Daaruit is ruimte voor eigenheid en ambities. Onze gezamenlijke beloftes en onze identiteit zijn concreet zichtbaar en voelbaar op onze school.

Missie

Dit is wat wij willen betekenen:
Wij hebben als scholengroep een protestants-christelijk signatuur en hebben alles in eigen huis; basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en internationale schakelklassen.

Wij, medewerkers van het Willem van Oranje College, helpen en begeleiden leerlingen op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Aansluitend bij hun unieke kracht, talenten en ambities, bieden we hun kansen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen, op weg naar diens carrière. Scharnier tussen leerling, ouders, vervolgonderwijs en maatschappij.

We stimuleren en inspireren hen zich te ontwikkelen tot sterke individuen die zonder vrees een betekenisvolle plek in de samenleving innemen. Met zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Wij zien onze leerlingen, verplaatsen ons in hen, stimuleren hen tot zelfreflectie en tot het ontdekken van hun talenten en ambities. We helpen hen die ambities waar te maken en eigenaar te laten zijn van zijn of haar ontwikkeling. Wij bieden ieder de ruimte en de verantwoordelijkheid om op eigen wijze aan dat eigenaarschap invulling te geven.

“Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen, op weg naar diens carrière”

Wij bieden leerlingen en collega’s een prettige, uitdagende en veilige leer- en leefomgeving, die wordt gekenmerkt door warmte en liefde. Een omgeving waarin samen leren, leven en werken centraal staat en waarin dus veel ruimte is voor contact en ontmoeting.

Onze kernbelofte, visie en missie zijn het resultaat van gesprekken met interne en externe betrokkenen van Willem van Oranje scholengroep.

TERUG NAAR HET OVERZICHT 

Povo-avonden
16, 17, 23 en 24 januari 2023
Rondleidingen
25 januari 2023
1 en 15 februari 2023
1 maart 2023

 

 

Contact

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
0416-691722