Aanmelden brugklasProcedure aanmelding en toelating
Leuk dat je voor het Willem kiest!  Via onderstaande knop kun je het aanmeldformulier openen en starten met je aanmelding.

Dit digitale aanmeldformulier gebruik je  om een leerling aan te melden voor de brugklas 2022-2023. Omdat de aanmeldavonden inmiddels hebben plaatsgevonden, nemen  wij contact op voor het doornemen van de aangeleverde gegevens.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jolijn van Noppen, brugklascoördinator. E-mailadres:  j.h.noppen@wvoranje.nl

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om schriftelijk aan te melden.
Neemt u in dat geval contact op met onze medewerkers van de leerlingenadministratie via telefoonnummer 0416-333069 of info@wvoranje.nl. Zij sturen u dan een formulier toe.
Klik hier om je aan te melden

Voor een toelichting op het formulier, klik hier.Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in  aanmerking willen komen voor de vwo-Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld.
Deze zal op 10 mei 2022 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door afdelingsleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken 

Kennismakingsdag
Op dinsdag 21 juni 2022 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan per mail contact op met Jolijn van Noppen, brugklascoördinator, e-mailadres: j.h.noppen@wvoranje.nl


 Waalwijk

Open dag
dinsdag 1 november 2022
tussen 15.00 en 21.00 uur

​Klik hier voor meer informatie


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069