Aanmelden brugklasProcedure aanmelding en toelating
Leuk dat je voor het Willem kiest! Als je het adviesgesprek op de basisschool hebt gehad, kun je je via onderstaande knop aanmelden voor een van onze brugklassen.

Link

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jolijn van Noppen, brugklascoördinator. E-mailadres:  j.h.noppen@wvoranje.nl.

Mocht u problemen hebben met het invullen van het formulier, neem dan contact op met onze medewerkers van de leerlingenadministratie via telefoonnummer 0416-333069 of info@wvoranje.nl.


Aanmeldavonden
Onze aanmeldavonden voor de brugklas vinden plaats op 6 en 7 maart 2023. Tijdens deze avonden wordt de digitale aanmelding doorgenomen in een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers.

Plaatsingscriteria
Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in  aanmerking willen komen voor de vwo-Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

De basisschool ontvangt z.s.m. een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief aan de ouders en de basisscholen meegedeeld.
Deze zal op 9 mei 2023 worden verzonden.

Warme overdracht
In de periode maart/ april wordt door medewerkers van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt met de leerkracht van groep 8 om de leerlingen te bespreken.

Kennismakingsdag
Op dinsdag 20 juni 2023 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun coach kennen. Op dezelfde dag is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan per mail contact op met Jolijn van Noppen, brugklascoördinator, e-mailadres: j.h.noppen@wvoranje.nl


 

 Waalwijk

Kennismaking brugklas
20 juni 2023
Meer informatie volgt via de brugklascoördinator.
 


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069